Valse attesten

Voor de meeste mensen is dit een vanzelfsprekende zaak, maar we vermelden het toch volledigheidshalve: Gelieve ons niet naar valse attesten te vragen.

De gevolgen die hier mogelijkerwijs voor ons aan verbonden zijn, zijn groot. Wij doen onze job te graag en met teveel trots om het risico op een schorsing te willen lopen!

Wanneer de baas dus ten onrechte uw verlof weigert, dan kunnen wij dit dus niet voor u oplossen met een ziektebriefje…