Ons takenpakket

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Veel zaken zijn vanzelfsprekend maar soms is het niet duidelijk waarmee je bij ons terecht kan en waarmee je best direct de stap naar spoed of de geneesheer specialist zet.

Mocht u aan sommige zaken twijfelen, dan staan er hieronder een aantal opgesomd waarmee wijzelf u kunnen verder helpen. Vanzelfsprekend is deze lijst niet volledig.

Twijfelt u toch, dan kunt u ons natuurlijk ook vooraf eens contacteren en de vraag stellen.

Voor onderstaande zaken kunt u dus in ieder geval ook bij ons terecht…

Technische handelingen

ECG (elektrocardiogram) EN VKF SCREENING MET “ALIVE COR”

Dit is een eerste onderzoek voor het opsporen van hartziekten.

VASCULAIRE DOPPLER

Hiermee kunnen problemen in de bloeddoorstroming in de benen opgespoord worden.

SPIROMETRIE

dit is een longfunctieonderzoek, hiermee kan asthma, COPD,… opgespoord worden

GYNAECOLOGISCH ONDERZOEK

Voor een routine gynaecologisch onderzoek, al dan niet met uitstrijkje kunt u zeker bij ons terecht. We stellen vaak vast dat mensen maanden moeten wachten op een consultatie bij de gynaecoloog, terwijl dit op heel korte termijn bij ons kan

ZWANGERSCHAPSOPVOLGING

Hiervoor werken wij samen met de gynaecologen. Voor tussentijdse  consultaties waar geen echografie nodig is, kunt u korter bij huis en op diversere momenten bij ons terecht. Deze opvolging omvat klinisch onderzoek en waar nodig controle van harttonen van de baby, bloedonderzoek, urineonderzoek, suikertesten,…

SPIRAALTJES EN HORMONENSTAAFJES

Als vervanging van hun pil kiezen vrouwen vaker en vaker voor een spiraaltje (dat vaginaal geplaatst wordt) of een staafje (dat in de bovenarm geplaatst wordt)

SPALKEN OF GIPSEN VAN BREUKEN 

Bij sommige breuken hoeft u niet noodzakelijk naar spoed voor de behandeling

TAPEN VAN VERZWIKTE ENKEL,…

Voor het overgrote deel van de verzwikte enkels, bijvoorbeeld, hoeft u echt niet langs de spoedopname te passeren. Een foto is vaak niet nodig en een tape kan zo nodig worden aangelegd.

HECHTEN VAN EEN SNIJWONDE

Relatief veel wondes kunnen door ons gehecht worden. Laat de wonde steeds binnen de 6 uur hechten, anders geneest de wonde minder vlot. Zijn er pezen geraakt dan zullen we u toch moeten doorverwijzen…

WEGSNIJDEN VAN HUIDVLEKJES, CYSTES,…

Ook hier weer kan veel in de huisartsenpraktijk. Zonodig wordt het stukje weefsel voor analyse naar het labo opgestuurd.

WEGVRIEZEN VAN LETSELS (= CRYOTHERAPIE)

Met vloeibare stikstof kunnen wratten,…  vervroren worden.

WEGBRANDEN VAN LETSELS (= ELEKTROCAUTERISATIE)

Met een aangepast toestel kunnen huidaanhangseltjes worden weggebrand.

Vaccinaties

De basisvaccinatieschema’s bij kinderen kunnen bij ons worden toegediend. Deze vaccinaties zijn, net zoals bij kind en gezin, aanwezig in de praktijk en gratis.

Vaccinaties voor tetanus (“de klem”) en kinkhoest zijn ook gratis aanwezig in de praktijk.

Andere vaccinaties kunnen ook gezet worden, maar dienen vooraf bij de apotheker gehaald te worden

Palliatieve zorgen

Mocht u of een familielid ooit geconfronteerd worden met een ongeneeslijke ziekte dan stop het daar niet. Zorgen voor een zo kwalitatief mogelijk levenseinde maakt een essentieel deel uit van ons takenpakket.

Psychotherapie

Wij zijn geen psychologen of psychiaters, maar kunnen vaak wel een eerste opvang betekenen in een moeilijke situatie. Vaak zien wij immers dat de wachttijden en deze situaties bij verschillende instanties te lang zijn. Zo nodig kan ondersteunende medicatie worden opgestart. Indien gewenst kan een verdere opvolging door een gespecialiseerd persoon worden georganiseerd.