Bellen voor een voorschrift

Een vergeten voorschriftje, geen probleem!                                              
Een telefonische “bestelling”, liever niet…

Het is steeds de bedoeling dat tijdens de consultatie voldoende voorschriften gevraagd worden om de periode tot de volgende consultatie te overbruggen. Indien nodig zullen hiervoor meerdere verpakkingen voorgeschreven worden.

Gelieve er rekening mee te houden dat de telefonische vraag naar voorschriften enorm tijdrovend is voor onze secretariaatsmedewerkers en de telefonische bereikbaarheid van onze praktijk in het gedrang brengt. Wij zijn hierdoor minder vlot bereikbaar voor dringende zaken.

Bijvoorbeeld: Als elke patiënt 1 maal per jaar belt voor een vergeten voorschriftje dan betekent dit 4000 telefoontjes per jaar voor het secretariaat.

Bijvoorbeeld: Wanneer het enkele maanden geleden is dat er een consult was, dan is het niet de bedoeling dat de “bestelling” doorgebeld en daarna afgehaald wordt aan het secretariaat. Dan stellen we eerder een nieuw consult voor, om te zien of er problemen zijn.